โปรโมชั่น ปากกาพรีเมี่ยมแนะนำ

ปากกาพลาสติก รุ่น PEN-BALLPOINT-07-205-6

  • ปากกาพลาสติกสีดำ
  • สีหมึกสีดำ หรือพลาสติก
  • สกรีน 1 สี แนะนำสีทองหรือสีเงิน

ปากกาพลาสติก รุ่น PEN-PLS-007 15-004

  • ปากกาพลาสติก มีให้เลือกมากกว่า 30 สี
  • สกรีน 1 สี แนะนำสีทองหรือสีเงิน
  • ขนาดสกรีน 0.5 ซม.

ปากกาโลหะ รุ่น PEN-BALLPOINT-MET-BLK08-013-121

  • ปากกาโลหะสีดำ
  • สีหมึกสีดำ หรือพลาสติก
  • สกรีน 1 สี แนะนำสีทองหรือสีเงิน