โปรโมชั่น ดินสอแนะนำ

ดินสอสีไม้ รุ่น PCL-colorset-0635

 • ดินสอสีไม้ ขนาดสั้น
 • ใส่กล่องทรงกระบอก มีเหลากบ (เลือกสีฝาไม่ได้)
 • ดินสอสี 6 แท่ง
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด

ดินสอสีไม้ รุ่น PCL-colorset-0635-PB

 • ดินสอสีไม้ ขนาดสั้น
 • ใส่กล่องทรงกระบอก
 • ดินสอสี 12 แท่ง
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด

ดินสอสีไม้ รุ่น PCL-colorset-1270-PB

 • ดินสอสีไม้ ขนาดยาว
 • ใส่กล่องทรงกระบอก
 • ดินสอสี 12 แท่ง
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด