ปากกาโลหะ ด้ามจุกเขียน Tablet (Business English)

ปากกาสกรีนโลโก้ มีทั้งแบบปากกาโลหะ ปากกาพลาสติก ขึ้นกับความต้องการ โดยมีแบบให้เลือกมากกว่า 50 แบบ ขึ้นกับงบประมาณของลูกค้า

นอกจากนี้ยังสามารถสกรีนโลโก้ที่ต้องการลงบนปากกาของท่านได้อีกด้วย

สำหรับแบบปากกาพรีเมี่ยมของเรา จะมีขั้นต่ำการรับสกรีนที่ 300 ด้ามขึ้นไปสำหรับปากกาพลาสติก และ 100 ด้ามขึ้นไปสำหรับปากกาโลหะ

In Stock

Description

ปากกาโลหะ พร้อมสกรีนโลโก้ ของ Business English ที่เป็นปากกาด้ามโลหะที่มีอีกด้านเป็นที่เขียน Tablet ทำให้เป็นปากกาที่สามารถใช้งานได้หลายจุดประสงค์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปากกาโลหะ ด้ามจุกเขียน Tablet (Business English)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *