ปากกาโลหะ ด้ามจุกเขียน Tablet

ปากกาสกรีนโลโก้ มีทั้งแบบปากกาโลหะ ปากกาพลาสติก ขึ้นกับความต้องการ โดยมีแบบให้เลือกมากกว่า 50 แบบ ขึ้นกับงบประมาณของลูกค้า

นอกจากนี้ยังสามารถสกรีนโลโก้ที่ต้องการลงบนปากกาของท่านได้อีกด้วย

สำหรับแบบปากกาพรีเมี่ยมของเรา จะมีขั้นต่ำการรับสกรีนที่ 300 ด้ามขึ้นไปสำหรับปากกาพลาสติก และ 100 ด้ามขึ้นไปสำหรับปากกาโลหะ

17 ผู้คนกำลังดูสินค้านี้

สอบถามของพรีเมี่ยม

รายละเอียดสินค้า

ปากกาโลหะ พร้อมสกรีนโลโก้ ของโครงการรถไฟฟ้า ที่เป็นปากกาด้ามโลหะที่มีอีกด้านเป็นที่เขียน Tablet ทำให้เป็นปากกาที่สามารถใช้งานได้หลายจุดประสงค์

สอบถามผลิตสินค้าพรีเมี่ยม